Pipe bursting (rørsprængning)

Opgravningsfri udskiftning af eksisterende vand-,gas-og kloakledninger.

Ved hydraulisk rørsprængning følges stien af de eksisterende forsyningsledninger, hvilket gør metoden hurtig og billig, idet større opgravninger undgås. Derved minimeres gener, f.eks. i form af omdirigering af kørsel og aflukning af brugsvand, ligesom metoden er meget støjsvag og uden risiko for rystelser og dermed beskadigelse af bygninger.

I 2012 valgte vi at anskaffe os en Hydrostatic Pipeburster - model T45, idet vi så gode muligheder i, samt fordele ved at gøre brug af denne tilnærmelsesvise opgravningsfrie udskiftninger af forsyningsledninger. Med denne er vi i stand til at udskifte forsyningsledninger fra Ø 40mm. til 250mm. på en strækning over 120 meter af gangen.

Og vi har været yderst tilfredse med vores investering. Vi har brugt den i flere projekter med rigtig gode resultater, ligesom der har været meget positive tilbagemeldinger fra borgere på de berørte steder.

 

Referencer:

Guldborgsund Forsyning, Vandrenovering Nysted og Stubbekøbing. Kontakt Martin Hjortgaard.

Eksempel på hvordan Pipe bursting fingerer.