Direkte relevant Referenceliste

 

Udført for Guldborgsund Forsyning
Projektleder: Martin Hjortgaard

 • Ledningsrenovering af 1820m. fjernvarmerør i Nykøbing F. by i 2011, ved traditionel opgravning
 • Ledningsrenovering af 3585m. vandledning i Nykøbing F. by i 2011, ved Pipe bursting

          Entreprisesum:  5.881.607,-

 • Ledningsrenovering af 3595m. vandledning i Nysted 2012, ved Pipe bursting

          Entreprisesum:  6.865.328,-

 • Ledningsrenovering af 4508m. vandledning i Stubbekøbing 2012, ved Pipe bursting

          Entreprisesum:  6.056.813,-

 • Omlægning af vand,-fjernvarme-og spildevandgsledninger i forbindelse med omfartsvej, ved Nykøbing F. 2012

          Entreprisesum:  5.198.880,-

 

Udført for Guldborgsund kommune, i hoved entreprise.

 • Nedgravning af 3900m trykledning 200mm/160mm samt sætning af 5m dybe pumpestationer 3stk. Langs Nordkanalen, ved Sildestrup på Falster i samarbejde med rådgivende ingeniør Bo Rasmussen & Kragh I/S.

Entreprisesum:  1.600.000,-

 

 • Kloakering af Systofte Skovby. Nedgravning af ca. 700m 160mm hovedkloak, med tilhørende brønde i dimensionerne 315mm – 1500mm samt 35 stk. stikledninger 110mm, i samarbejde med Rådgivende ingeniør Skude & Jacobsen A/S.

Entreprisesum: 1.300.000,-

 

 • Kloakering af Skerne By. Nedgravning af ca. 900m 160mm hovedkloak med tilhørende brønde i dimensionerne 315mm – 1250mm samt 27 stk. stikledninger. 1 stk. pumpestation med tilhørende1000m 110mm transportledning hvor der blev tilsluttet hus pumper (Trykledning) i samarbejde med Rådgivende ingeniør Bo Rasmussen & Kragh I/S.

Entreprisesum: 2.500.000,-

 

Udført for Lolland Forsyning, i hoved entreprise

 • Spildevandskloakering af Vestrekaj i Rødby Havn. Nedgraning af trykledning samt graviditationslening  I samme lednings tracé med fjernvarme og vandledning ca. 500m. Indstalering af pumpestation for transportledning af spildevand i samarbejde med projektingeniør Michael Simonsen fra Lolland Forsyning.

Entrprisesum: 700.000,-                                       

 

Udført for Det Classenske Fideicommis i hoved entreprise

 • Fuld Kloakering af Næsgaard Agerbrugsskole. Hovedledninger, stikledninger, drænledninger, trykledninger, fedtudskiller, pumpestationer. I samarbejde med Rådgivende ingeniør Bo Rasmussen & Kragh I/S og Godsforvalter Poul Schreiner Hansen.

Entreprisesum: 1.000.000,-

 

Udført som underentreprenør for MSE A/S.

 • Kloakering af Stovby By. Stikledninger 110mm fra hovedledning ind til privat ejendom ca.30 stk.

Entreprisesum: 350.000,-

 

Andre referencer.

 • Guldborgsund forsyning vand, spildevand, & fjernvarme (Martin Hjortgaard)
 • Sydfalster varmeværk
 • Ore vandværk, Systofte Nr. Ørslev vandværk, Sdr. Kirkeby vandværk, Elkenøre vandværk, Idestrup Vandværk, Kettinge vandværk,
 • Seas – Nve. Diverse ledningsarbejder ( Niels B. Allerup).